Name meaning

28. june 2016 at 18:03 | © PrincessLily™
Lily je skrátenou variantom ženského krstného mena Liliana.

Chloe, Klói je ženské meno ktoré v staroveku bolo aténske priezvisko bohyne Ceres, Demeter - ochrankyňa zelených polí. Odvodené je z gr. slova χλ?η = mladý výhonok, mládnik, svieži a jemný výhook, ratolesť… Takéto osobné meno bolo v Grécku veľmi časté. Dávalo sa dievčencom jemných detských nevinných čŕt. Po ňom siahali aj mnohí básnici a to nie len v staroveku, ale aj v neskorom stredoveku. Toto meno sa zapáčilo aj americkým čiernym otrokom, lebo v Novej zmluve našli príbeh o žene z Korintu, ktorú apoštol Pavel priviedol ku kresťanstvu.

Ninette ,pochádza z Francúzka a znamená milosť.
 

Be the first one to judge this article.

Actual articles

Reklama